Concursos Afotmir

Bases Concursos

PARTICIPANTS: Exclusivament socis d’AFOTMiR.

OBRES: Una per mes. Es poden presentar fotos premiades i  publicades.
En monocrom (segons FIAP), la tècnica es lliure. No es pot presentar la mateixa foto, en color i en monocrom encara que sigui en mesos diferents, inclosos els anys anteriors, es a dir, una foto de color de altres anys no es pot presentar en monocrom i viceversa.
No s’admet fotos que continguin mes d’un 70% de una altre foto ja presentada en els socials.

A la foto no pot aparèixer el nom de l’autor ni res que pugui identificar-lo.

AUTORIA: Totes les fotografies han de ser preses per l’autor i no podran incorporar imatges produïdes per altres persones.

DRETS: Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.

PRESENTACIÓ DE LA FOTO: Cada autor ha d’enviar, la foto, en jpg a l’apartat corresponent dins del menú de socis

MIDES:
La foto ha de tenir les següents característiques:
JPG, obligatori 1920 píxels pel costat més llarg, 300 ppp, srgb i modus color RGB, màxim 1,8Mb i mínim 700Kb.

Totes les fotos que no compleixin amb els criteris de presentació seran rebutjades per la web.

TEMES:

Temes 2024 monocrom i color

ACLARIMENT SOBRE ELS TEMES

BODEGÓ


La fotografia de bodegó està composta per temes inanimats, generalment un petit grup d’objectes.
La tècnica es lliure, es permet qualsevol tractament encara que s’alteri el contingut inicial, es pot afegir i/o eliminar elements.


ARQUITECTURA I ENGINYERIA CIVIL


En arquitectura només entren els edificis, i en enginyeria civil només s’accepten els Ponts.


NATURA

Definició de Natura color o monocrom: FIAP La fotografia de natura es limita a la utilització del procés fotogràfic per descriure totes les branques de la història natural, amb excepció de l’antropologia i l’arqueologia, per la qual cosa qualsevol persona ha de ser capaç d’identificar el subjecte fotografiat i certificar la autenticitat. La història explicada per una fotografia s’ha de considerar més important que la qualitat pictòrica, mantenint una alta qualitat tècnica. Les imatges no han de contenir elements humans, excepte quan aquests elements humans formen part integral dels subjectes naturals, com pot ser el cas de les òlibes o cigonyes en el seu entorn o quan aquests elements humans descriuen les forces de la naturalesa, com pot ser els efectes dels huracans o sismes submarins. Marcadors científics o collarets usats pels animals salvatges són admissibles. No es permet plantes híbrides de creació humana, plantes cultivades, animals retornats al món salvatge, animal domèstic o espècimens dissecats, així com qualsevol altra forma de manipulació que alteri la veritat del registre fotogràfic. No s’autoritza l’ús de tècniques afegint, restaurant o eliminant elements pictòrics, excepte el re enquadrament. S’admeten les tècniques que milloren la presentació de la fotografia sense canviar la naturalesa de la història o el contingut pictòric o alterar el contingut de l’escena original, incloent el HDR, l’apilat d’enfocament i la sobre o subexposició. També estan permeses les tècniques que eliminen elements afegits per l’aparell, com partícules de pols i el soroll digital. No s’admeten fotografies preparades. Tots els ajustos autoritzats han de semblar naturals. Les imatges en color es poden convertir a monocrom. Les imatges infraroges, tant si son captures directes o derivats, no estan permeses. Les imatges utilitzades en competicions Fotografia Natura es poden dividir en dues categories : Natura i Vida Silvestre. Les imatges a la secció Natura han de complir la definició de la naturalesa anterior i poden incloure com a tema central paisatges, fenòmens meteorològics, geològics i d’organismes existents com a tema principal. Això inclou imatges de animals que es troben en ambients controlats com zoològics, jardins botànics, aquaris, i qualsevol altre recinte en que els animals depenen totalment del esser humà per la seva alimentació.

ADMISSIÓ:  El termini d’admissió finalitzarà a les 24 h. del dia previst en aquest calendari:

calendari monocrom 2024

VEREDICTE: El veredicte, és  només per als socis i via zoom.

JURAT: El jurat estarà format per dos socis d’AFOTMIR i un extern.

PUNTUACIÓ: A cada obra que concursi, cadascun dels membres del
Jurat li atorgarà una puntuació entre 1 i 9 punts, amb un decimal.
Hi haurà, una classificació mensual i una altra general.


EL VEREDICTE SERA INAPEL.LABLE i NO ES PODRÀ REPLICAR LA VALORACIÓ
Si en una puntuació resultant hi hagués empats, per obtenir l’ordre de la classificació es tindran en compte les puntuacions més altes, que cada membre del jurat hagi atorgat.
Cas de mantenir-se l’empat, el jurat decidirà l’ordre.
Aquest punt només s’aplicarà per els tres primers classificats.
Les tres primeres obres que hagin obtingut més punts en cada veredicte es publicaran al Web i a Facebook.

PREMIS: Els deu primers classificats, a la fi del concurs, rebran un obsequi.

MILLOR FOTO DE L’ANY: Al mes de desembre es triarà la millor foto de l’any, d’entre les tres fotos guanyadores absolutes de cada mes i obtindrà un premi.
Si el guanyador de la millor foto de l’any és també el primer classificat anual, tindrà un premi extra que consisteix en el patrocini d’una exposició de 40 fotos a 40×50 cm., impresa a AFOTMIR amb el paper que s’utilitza per a totes les exposicions col·lectives.

IMPREVISTOS: Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt en primera instància pel vocal o responsable corresponent, posteriorment ho comunicarà a la junta, essent aquesta qui resoldrà en última instància. El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i seran desqualificades totes aquelles fotografies que no compleixin els punts previstos en aquestes bases.

DUBTES: Dirigir-se al vocal del concurs, mitjançant al correu electrònic:
concursos_social@afotmir.cat

Nota.- Abans de l’últim veredicte de la millor foto de l’any es poden fer reclamacions de aquelles fotos que no compleixin les normes. Una vegada fet aquest veredicte ja no es poden fer reclamacions.