Concursos Afotmir

Bases Concursos

PARTICIPANTS: Exclusivament socis d’AFOTMiR.

OBRES: Una per mes. Es poden presentar fotos premiades i  publicades.
En monocrom (segons FIAP), la tècnica es lliure. No es pot presentar la mateixa foto, en color i en monocrom encara que sigui en mesos diferents, inclosos els anys anteriors, es a dir, una foto de color de altres anys no es pot presentar en monocrom i viceversa.
No s’admet fotos que continguin mes d’un 70% de una altre foto ja presentada en els socials.

A la foto no pot aparèixer el nom de l’autor ni res que pugui identificar-lo.

AUTORIA: Totes les fotografies han de ser preses per l’autor i no podran incorporar imatges produïdes per altres persones.

DRETS: Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.

PRESENTACIÓ DE LA FOTO: Cada autor ha d’enviar, la foto, en jpg a l’apartat corresponent dins del menú de socis

MIDES:
La foto ha de tenir les següents característiques:
Arxiu JPG – 1920×1280 píxels a 300 ppp i modus color RGB. Màxim 1,8 Mb.
Si la foto es en format vertical, horitzontal sense retallar, o horitzontal retallada per l’esquerra i/o dreta posar 1280 d’alçada i queda ajustada.
Si la foto es horitzontal i es retalla per dalt o per baix posar 1920 d’amplada i queda ajustada.
Si la foto es retalla horitzontalment i verticalment, a les hores vigilar al posar les mides, si posem 1920 d’amplada no pot passar de 1280 d’alçada, i si posem 1280 d’alçada no pot passar de 1920 d’amplada, un dels dos quedarà bé.

Totes les fotos que no compleixin amb els criteris de presentació seran rebutjades per la web.

TEMES:

Temes 2023 Monocrom

ACLARIMENT SOBRE ELS TEMES

FOTO DE CARRER

Les protagonistes son les persones en llocs públics. Requereix la presència d’un carrer i/o d’un entorn urbà.
No es permeten els muntatges, ni cap alteració o manipulació de la imatge. inclosa qualsevol tècnica que afegeixi,
reubiqui, reemplaci o elimini qualsevol element de la imatge original. Únicament es permet
retallar, aclarir, enfosquir, contrastar i saturar (retocs
mínims per millorar la qualitat de la imatge).

BODEGÓ

La fotografia de bodegó està composta per temes inanimats, generalment un petit grup d’objectes.
La tècnica es lliure, es permet qualsevol tractament encara que s’alteri el contingut inicial, es pot afegir i/o eliminar elements.

PAISATGE (NO URBÀ)

Fotografia fora de l’entorn urbà, on poden aparèixer elements humans.
No es permet els fotomuntatges que alterin la escena original en el moment de ser captada, (com canviar cels, afegir o treure estels, muntanyes, arbres, etc). S’admeten els HDR, el focus stacking i l’apilament d’imatges.
També es permet l’eliminació de soroll digital i la brutícia del sensor.

ARQUITECTURA I ENGINYERIA CIVIL

En arquitectura només entren els edificis, i en enginyeria civil només s’accepten els Ponts.

 

ADMISSIÓ:  El termini d’admissió finalitzarà a les 24 h. del dia previst en aquest calendari:

Calendari Monocrom 2023

VEREDICTE: El veredicte, és públic.

JURAT: El jurat estarà format per tres socis d’AFOTMIR.

PUNTUACIÓ: A cada obra que concursi, cadascun dels membres del Jurat li atorgarà una puntuació entre 3 i 10 punts, amb UN decimal.
Hi haurà, una classificació mensual i una altra general.
EL VEREDICTE SERA INAPEL.LABLE i NO ES PODRÀ REPLICAR LA VALORACIÓ
Si en una puntuació resultant hi hagués empats, per obtenir l’ordre de la classificació es tindran en compte les puntuacions més altes, que cada membre del jurat hagi atorgat.
Cas de mantenir-se l’empat, el jurat decidirà l’ordre.
Aquest punt només s’aplicarà per els tres primers classificats.
Les tres primeres obres que hagin obtingut més punts en cada veredicte es publicaran al Blog i a Facebook.

PREMIS: Els deu primers classificats, a la fi del concurs, rebran un obsequi.

PREMI A LA PARTICIPACIÓ: Rebràn diploma tots els concursants que hagin participat com a mínim en 8 de les 9 convocatòries que componen el concurs, excepte els tres primers classificats (que ja tenen premi).

MILLOR FOTO DE L’ANY: Al mes de desembre es triarà la millor foto de l’any, d’entre les tres fotos guanyadores absolutes de cada mes i obtindrà un premi.
Si el guanyador de la millor foto de l’any és també el primer classificat anual, tindrà un premi extra que consisteix en el patrocini d’una exposició de 40 fotos a 40×50 cm., impresa a AFOTMIR amb el paper que s’utilitza per a totes les exposicions col·lectives.

EXPOSICIONS: Es farà una exposició mensual amb les 10 fotos millor classificades de color i de monocrom.

IMPREVISTOS: Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt en primera instància pel vocal o responsable corresponent, posteriorment ho comunicarà a la junta, essent aquesta qui resoldrà en última instància. El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i seran desqualificades totes aquelles fotografies que no compleixin els punts previstos en aquestes bases.

DUBTES: Dirigir-se al vocal del concurs, mitjançant al correu electrònic:
concurs_social@afotmir.cat

Nota.- Abans de l’últim veredicte de la millor foto de l’any es poden fer reclamacions de aquelles fotos que no compleixin les normes. Una vegada fet aquest veredicte ja no es poden fer reclamacions.